Infographic Manifest

Waarom, Hoe, Wat
Belangrijke punten uit het beschouwend essay Queer VS. Canon zijn in deze infographic opgenomen dat tevens een manifest is. Het toont de urgentie voor meervoudige perspectieven en alternatieve narratieven ter verrijking van de kunstgeschiedenis en ten faveure van een canon van queer-kunst.

Evenals de #queer_beeldbank is deze grafische representatie ook opgedeeld in de zes thema’s #affectie_liefde, #diversiteit_lichaam, #strijd_verdriet, #drag_cross, #queer_vertier en #historisch_mythologie. Als voorbeeld zijn er korte kunstwerkomschrijvingen meegenomen bij het desbetreffende thema waarbij deze zijn ingedeeld in het imaginair-depot. Deze zes kunstwerken zeggen iets over de veelzijdigheid van de opgenomen artefacten en benadrukken het diverse en inclusieve karakter van de beeldbank.

De kleurrijke infographic geeft een overzicht van de thema-indeling van de #queer_beeldbank en motiveert de werking ervan en mijn drijfveer om dit “depot-als-netwerk” [1] te initiëren. Het toont het spanningsveld tussen de westerse kunstcanon en de canon van queer-kunst. Ook is het begrip queer erin meegenomen en vormen mijn queer-kunst definitie en de queer-kijker tezamen de buitenste omranding van deze regenboogdiagram.

Infographic Manifest PDF


klik op de onderstaande infographic om deze eens goed te bekijken


[1] Kleerebezem, 2021